Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KOMUNALNOJ MILICIJI: Zakon stupa na snagu 16. jula 2019. godine i uvodi nadležnosti zaustavljanja vozila i otkrivanje prekršaja. Svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog milicionara, što dosad nije bio slučaj


Komunalni policajci ubuduće će biti komunalni milicionari, a osim novog imena imaće i dva nova ovlašćenja. Usvajanjem Zakona o komunalnoj miliciji ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019 - dalje: Zakon) oni smeju da zaustavljaju i pregledaju vozila, kao i da prikupljaju obaveštenja u cilju otkrivanja prekršaja i njihovih učinilaca. Novim propisom omogućeno je, ne samo gradovima, već i opštinama da planiraju njihovo formiranje.

Novina je i da će komunalni milicionari moći da rade u civilu, ali isključivo po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije. Zakon im daje mogućnost da brinu o komunalnom redu, posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima.

- Pripadnici komunalne milicije moći će da snime dokaze o komunalnom prekršaju i tako dokažu bilo kakvo remećenje komunalnog reda, poput parkiranja na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje - rekao je Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. - Svi prekršioci moraju da postupe po nalogu komunalnog milicionara, što dosad nije bio slučaj.

Komunalna milicija će asistirati lokalnim javnim službama i preduzećima - građevinskoj inspekciji kada treba da zatvori neko bespravno gradilište ili na primer, ekološkom inspektoru, koji pokušava da spreči neko zagađenje.

Pisanje prekršajnih naloga, takođe je u njihovoj nadležnosti, a novim Zakonom su definisane kazne za fizičko lice od 10.000 dinara, ako plati u roku od osam dana onda je 5.000 dinara, a ako smatraju da nisu krivi, onda će po tom slučaju postupati nadležni sud.

U nadležnosti komunalne milicije biće i kontrola primene zakona kojim se uređuje upotreba državnih simbola, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave. Jedan deo milicionara moraće da položi i ispit za postupanje sa maloletnicima.

O boji i izgledu uniforme sa određenim lokalnim specifičnostima odlučivaće lokalna samouprava u naredne tri godine, a moraće da se razlikuje od policijske uniforme. Velika pažnja posvećena je profesionalizaciji službe, jer se uvode stroži kriterijumi za zapošljavanje, a ukida se dosadašnje ograničenje - jedan milicionar na 5.000 stanovnika.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. S., 10.07.2019.
Naslov: Redakcija