Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA: TRżIšNA INSPEKCIJA ZAPOčELA SLUżBENE SAVETODAVNE POSETE KOD TRGOVACA NA MALO, RADI PRUżANJA STRUčNE POMOćI U VOđENJU EVIDENCIJE O PROMETU NA KEP OBRASCU. U SLUčAJU DA INSPEKTORI UOčE PROPUST, NEDOSTATAK ILI NEPRAVILNOST U POSLOVANJU, NEćE POKRETATI PREKRšAJNE POSTUPKE PROTIV TRGOVACA, VEć ćE DONETI PREPORUKE O TOME KAKO DA SE NEPRAVILNOST ISPRAVI I OBEZBEDI ZAKONITO POSLOVANJE, TE U KOM ROKU TO TREBA UčINITI


Tržišna inspekcija započela je službene savetodavne posete kod trgovaca na malo, u skladu sa odredbom člana 13. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015), a na osnovu Plana rada za 2016. godinu.

Službenom savetodavnom posetom biće obuhvaćeni trgovci, koji imaju veliki broj maloprodajnih objekata na teritoriji Republike Srbije.

Predmet preventivnog delovanja tržišne inspekcije je primena novog Pravilnika o evidenciji prometa ("Sl. glasnik RS", br. 99/2015 - dalje: Pravilnik).

U skladu sa ovim Pravilnikom, svi trgovci na malo su dužni da vode evidenciju prometa robe, koja obuhvata podatke o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe.

Zadatak tržišne inspekcije je da pruži stručnu pomoć trgovcima u vođenju evidencije o prometu na KEP obrascu, sa ciljem podsticanja i podržavanja zakonitosti u poslovanju.

U slučaju da inspektori, u službenoj savetodavnoj poseti uoče propust, nedostatak ili nepravilnost u poslovanju, neće pokretati prekršajne postupke protiv trgovaca, već će doneti preporuke trgovcu o tome kako da nepravilnost ispravi i obezbedi zakonito poslovanje i u kom roku to treba da učini.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 14.07.2016.
Naslov: Redakcija