Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: U POSEBNOM IZVEšTAJU ZAšTITNIKA GRAđANA O RADU MEHANIZAMA ZA ZAšTITU PRAVA PACIJENATA ISTAKNUT JE ZNAčAJ UJEDNAčENOG NAčINA POSTUPANJA SAVETNIKA PACIJENATA PO PRIGOVORU PACIJENATA, ALI I SAVETA ZA ZDRAVLJE U IZRADI IZVEšTAJA, KAO I NJIHOVE REDOVNE I KONTINUIRANE EDUKACIJE


Dve godine nakon stupanja na snagu Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), Zaštitnik građana je sproveo analizu rada nadležnih organa koji su uključeni u sistem zaštite prava pacijenata – Saveta za zdravlje i Ministarstva zdravlja, uz prethodni neposredni kontakt sa savetnicima za zaštitu prava pacijenata. Cilj analize bio je da se prikupe detaljne informacije o radu mehanizama zaštite prava pacijenata, sagleda primena relevantnih pravnih propisa, kao i da se predlože mere za unapređenje rada nadležnih organa radi efikasnije zaštite prava pacijenata, rekla je pomoćnica generalnog sekretara Zaštitnika građana, Jablanka Tabaš, predstavljajući Poseban izveštaj Zaštitnika građana o radu mehanizama za zaštitu prava pacijenata sa preporukama.

Ona je na skupu Mreže za zdravlje Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), koji je održan u Beogradu pod nazivom "Zaštita prava pacijenata – teorija i praksa" istakla značaj ujednačenog načina postupanja savetnika pacijenata po prigovoru pacijenata, ali i saveta za zdravlje u izradi izveštaja, kao i njihove redovne i kontinuirane edukacije.

Cilj ovog skupa bio je razmatranje osnovnih prava pacijenata, upoređivanje postojeće prakse postupanja po prigovorima pacijenata, kao i povezivanje rada na zaštiti prava pacijenata zdravstvene inspekcije, savetnika pacijenata i saveta za zdravlje. Skupu je prisustvovalo oko 80 predstavnika saveta za zdravlje, savetnika za prava pacijenata i zaposlena u sektoru zdravstvene zaštite iz 40 gradova i opština, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 12.07.2016.
Naslov: Redakcija