Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATIZACIJI: ZAKLJUčKOM VLADE RS PREDUZEćIMA KOJA SU PRONAšLA STRATEšKOG PARTNERA ILI SU PRIVATIZOVANA, OTPISUJU SE DUGOVANJA PREMA DRżAVNIM POVERIOCIMA, A SAMIM TIM I PREMA FONDU PIO, TE ćE RADNICI OVIH PREDUZEćA MOćI DA POVEżU STAż I PODNESU ZAHTEV ZA PENZIONISANJE. POSTUPAK POVEZIVANJA STAżA OSIGURANJA NE SPROVODE OSIGURANICI POJEDINAčNO VEć SVE PROCEDURE RADE DRżAVNE INSTITUCIJE


Preduzećima koja su pronašla strateškog partnera ili su privatizovana, otpisuju se dugovanja prema državnim poveriocima, a samim tim i prema Fondu PIO. Na taj način svima onima koji nisu redovno uplaćivali doprinose država će regulisati potraživanja, te će radnici moći da povežu staž i podnesu zahtev za penzionisanje. Ovo je suština nedavno usvojenog Zaključka Vlade Republike Srbije.

Tom merom obuhvaćen je mali broj preduzeća i radnika, a svi oni podležu odredbama Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 - autentično tumačenje). Ovo povezivanje staža, naglašavaju nadležni, ne podrazumeva nikakvo prijavljivanje, već će sve raditi državne institucije po regularnoj proceduri.

- U pitanju su sredstva neplaćenih doprinosa za PIO po poreskim prijavama koje su podnete posle 31. decembra poslednje poslovne godine - kažu u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. - Ovo se odnosi na prethodni period za privatizovana preduzeća kod kojih je prodat kapital, izvršena dokapitalizacija od strane strateškog investitora ili je doneto pravnosnažno rešenje kojim se potvrđuje usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije subjekta privatizacije.

Kako objašnjavaju u PIO, Vlada je pre ovoga, 3. marta 2016. godine, donela i Zaključak o produženju roka za povezivanje staža osiguranja do 31. decembra 2016. godine, jer se prethodni iz juna 2015. godine primenjivao do kraja te godine.

- Produženje roka se odnosi na bivše zaposlene u privatizovanim firmama i u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji su 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imali oznaku "u restrukturiranju", koji su stekli uslov za penziju, ali im poslodavac nije uplatio doprinose za ceo period rada - kažu u PIO.

Ovaj Zaključak se odnosi na zaposlene u pomenutim preduzećima koji u 2016. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos, kao i na sve bivše zaposlene, bez obzira na to da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju uslov za penziju, u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika.

- Važno je naglasiti da postupak povezivanja staža osiguranja ne sprovode osiguranici pojedinačno. To može da radi poslodavac ili Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - kažu u PIO.

Po prvobitnom zaključku, povezivanje staža je izvršeno u martu, aprilu, maju i junu 2016. godine, u 135 privrednih subjekata (66 subjekata privatizacije, četiri invalidska preduzeća i 65 preduzeća u stečaju) za 7.521 radnika, u ukupnom trajanju od 20.047 godina, 11 meseci i šest dana staža, u iznosu od 1,3 milijarde dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 13.07.2016.
Naslov: Redakcija