Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET STRANIH INVESTITORA: PREDLOG ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU: NAKNADA SE NEćE PLAćATI ZA ZEMLJIšTE KOJE JE U REDOVNOJ UPOTREBI, MOGUćNOST DA INVESTITOR UZME ZEMLJIšTE U ZAKUP, TE PLAćA NAKNADU ZA RENTIRANJE, ALI NE PLAćA POREZ NA IMOVINU


Savet stranih investitora očekuje da će Predlog Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu biti usvojen u ovom obliku, jer će tako na dobitku biti i država i investitori, izjavio je predsednik Odbora za nekretnine i gradnju tog saveta, Nebojša Nešovanović.

"U ovom momentu ima zemljišta koja leže neiskorisćena i na kojima se ne gradi, od čega ni država ni investitori nemaju ništa. A ako Predlog zakona bude usvojen, svi su na dobitku", rekao je Nešovanović.

Govoreći o članovima 8 i 18 ovog zakona, on je rekao da tu nema mesta kritici jer su odredbe oba člana usmerene na stimulisanje investitora da grade, što će na kraju pokrenuti građevinsku industriju i otvoriti nova radna mesta.

  • Član 8, kako je rekao, predviđa da se naknada neće plaćati za zemljište koje je u redovnoj upotrebi, što se poklapa i sa stavom Saveta.

"Konverzijom takvog zemljišta se ne stiču nikakva dodatna prava, pa je naš stav da to ne treba ni da se plaća, već da bi trebalo da se naplati tamo gde ima prenosa prava", objašnjava Nešovanović.

  • Član 18. omogućava da investitor uzme zemljište u zakup, te plaća tu naknadu za rentiranje ali ne plaća porez na imovinu.
  • Kad izgradi objekat, investitor će moći da konvertuje pravo zakupa u pravo svojine bez naknade, ali će tada plaćati porez na imovinu.

 

"Na ovaj način država svakako dobija neki vid naknade, dok će investitori biti stimulisani da što pre uđu u gradnju da bi mogli da konvertuju", kaže Nešovanović.

Nešovanović je podsetio da je inicijalni predlog Saveta stranih investitora od pre tri godine bio da se konverzija ne naplaćuje ni u jednom slučaju.

"Ipak, bili smo svesni da to nije moguće i u dijalogu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, došli smo do ovog rešenja. Oni su ispoštovali naše predloge, i oni su obuhvaćeni nacrtom", rekao je on i dodao da je nacrt "ispoštovao zahteve investitora i odluku Ustavnog suda, ali i interese imaoca prava na restituciju".

"Na inicijalni predlog koji je izašao pre nekoliko meseci tražili smo da bude promenjen, naše preporuke su usvojene i možemo u potpunosti ovaj nacrt da podržimo. Nadamo se da će uskoro biti usvojen i u primeni", zaključio je on.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.07.2015.