Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODBOR ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE PRIVHVATIO PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, KOJI DAJE PRAVNI OSNOV ZA REFORME MUP-A, STVARANJE SEKTORA ZA LJUDSKE RESURSE I STRATEšKO PLANIRANJE, MEđUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE, NOVI ZAKON O POLICIJI NA JESEN 2015. GODINE


Na sednici od 14. jula 2015. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podnela Vlada.

Sekretar ministarstva unutrašnjih poslova, Milorad Todorović, obrazložio je Predlog zakona istakavši da se izmene odnose na šest članova važećeg Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US i 92/2011), kao i da Ministarstvo i dalje radi na donošenju novog zakona, čije se usvajanje očekuje na jesen.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji stvara se pravni osnov za formiranje više sektora u MUP-u, za ljudske resurse i za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i evropske integracije s obzirom na obaveze iz poglavlja 24 u pregovorima sa EU, čime će se zaokružiti reformski proces.

Takođe, definišu se specijalne i posebne jedinice MUP-a i uslovi za njihovo angažovanje, imajući u vidu značaj hitnog reagovanja u kriznim situacijama. Predlogom se daje i pravni osnov za stavljanje MUP-a u funkciju pronalaženja nestalog lica odmah po prijavi nestanka, što do sada nije bio slučaj.

Takođe, Predlog daje i pravni osnov za primenu drugih zakona u MUP-u, a kojima je predviđena bezbednosna provera u tim organima.

Todorović je rekao i da je izmenama zakona predviđen osnov za penzionisanje određenog broja zaposlenih u MUP koji su u svojoj karijeri radili na izuzetno teškim poslovima. Ovo rešenje je usklađeno sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), i da je predviđeno 180 miliona dinara za otpremnine.

Predsednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekla je da je do sada na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji podneto oko 10 amandmana, koje će Odbor razmotriti na sednici u četvrtak, 16. jula 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.07.2015.