Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRI: Korisnici budžeta ne sprovode internu reviziju, primetno prisutno nenamenskog korišćenja novca, nedostatak transparentnosti u trošenju javnih prihoda, nije uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole


Sistem finansijskog upravljanja kod korisnika budžeta nije na zadovoljavajućem nivou, a kod velikog broja nije ni uspostavljen sistem interne revizije, izjavio je predsednik Državne revizorske institucije, Radoslav Sretenović.

On je na konferenciji posvećenoj saradnji DRI i internih revizora u javnom sektoru precizirao da od 72 subjekta koja imaju obavezu uspostavljanja interne revizije, čak 58 korisnika budžeta nisu ni uspostavila internu reviziju, prema nalazima DRI-ja u 2013. godini.

Državni revizori su utvrdili da je kod tri subjekta interna revizija uspostavljena i da funkcioniše, kod 16 je uspostavljena, ali ne funkcioniše na odgovarajući način, dok je kod tri uspostavljena, ali ne funkcioniše uopšte.

"To znači da brojni subjekti svojim sistematizacijama nisu ni predvideli radna mesta", precizirao je Sretenović.

Cilj DRI je da se sistem finansijskog upravljanja na svim nivoima uspostavi i funkcioniše na najbolji način, jer će samo takav sistem biti odbrana od nenamenskog korišćenja i neracionalnog trošenja budžetskih sredstava, ukazao je predsednik DRI.

Nalazi DRI iz prethodnih godina pokazuju da je kod korisnika budžetskih sredstava, dakle ministarstava, lokalnih samouprava, javnih preduzeća, prisutno nenamensko korišćenje novca, nije uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole, nedostatak transparentnosti u trošenju javnih prihoda....

"Takvi podaci doprinose urušavanju ugleda državnih organa, javnih službi, jedinica lokalne samourpave, fondova, javnih preduzeća u očima građana Srbije", rekao je Sretenović.

Sretenović je dodao da ministri, pomoćnici ministara, državni sekretari, direktori fondova, javnih preduzeća, gradonačelnici, predsednici opština treba da shvate koliko je dragocena pomoć interne kontrole i interne revizije kao prvog nivoa odbrane od nenamenskog i neracionalnog trošenja javnih finansija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.07.2015.