Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZABRINUTOST ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZBOG MANJKA STRUČNE, JAVNE I INSTITUCIONALNE RASPRAVE I TRANSPARENTNOSTI TOKOM DONOŠENJA ZAKONA


Zaštitnik građana Saša Janković izražava zabrinutost zbog manjka stručne, javne i institucionalne rasprave i transparentnosti tokom donošenja zakona i poziva nadležne organe na poštovanje važećih propisa o zakonodavnoj proceduri.

U sadašnjem sazivu Narodna skupština donela je 41 zakon, svaki od njih u hitnoj proceduri i sa takvom praksom bi se moralo prestati. Pravo stručne i najšire javnosti na raspravu o nacrtima i predlozima zakona, kao i pravo i obaveza državnih organa i institucija da daju mišljenja i doprinesu kvalitetu zakonskih predloga, ključni su za donošenje dobrih i primenljivih propisa, saopštava zaštitnik građana.

Transparentan zakonodavni proces je ne samo poželjan, već i obavezan, jer ga zahtevaju Rezolucija Narodne skupštine o zakonodavnoj politici, Zakon o državnoj upravi, Poslovnik o radu Vlade i Strategija reforme javne uprave. Svaki od tih dokumenata predviđa i uređuje kako se ostvaruje načelo javnosti zakonodavnog procesa.

Na žalost, ta pravila se krše i pribegava se hitnim zakonodavnim postupcima u kojima ni sve institucije, a kamoli javnost, nisu konsultovane niti su dale svoj doprinos novim pravnim rešenjima, zbog čega su ona lošija i nailaze na veći otpor nego što bi to moglo i moralo da bude.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 14.7.2014.