Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS: PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU


Predlog izmena i dopuna Zakona o radu, koji će se sutra naći pred poslanicima Skupštine Srbije, a čijem donošenju se protive reprezentativni sindikati, predviđa niz izmena:

  • Zaposleni pravo na naknadu po osnovu minulog rada od 0,4 odsto po godini rada može da ostvari isključivo kod aktuelnog poslodavca.

Prema aktuelnom zakonu, zaposleni to pravo ostvaruje na ukupni minuli rad stečen kod više poslodavaca.

  • Prema Predlogu izmena i dopuna Zakona o radu ukoliko zaposleni dobije otkaz kao tehnološki višak, predviđena je naknada koja predstavlja minimum zbir trećine zarade za svaku navršenu godinu rada kod aktuelnog poslodavca.
  • Pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju neće biti više tri, već dve prosečne plate zaposlenog.
  • Zaposleni će imati pravo na naknadu za noćni rad od 26 odsto, ali ne i za smenski rad.
  • Radni odnos na određeno vreme može da traje dve, umesto kao do sada godinu dana.
  • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposleni dobija posle mesec dana neprekidnog rada, a ne, kao do sada, posle šest meseci.
  • Predloženim zakonom zaposleni gubi pravo na naknadu za neiskorišćen godišnji odmor, izuzev ako dobije otkaz. Tada ima pravo da, ako nije koristio ceo ili deo godišnjeg odmora, dobije novčanu naknadu u visini osnovne zarade uvećane za minuli rad srazmerno neiskorišćenim danima odmora.
  • Zaposlenom se smanjuje broj dana plaćenog odsustva sa sedam na pet dana u slučaju venčanja, porođaja supruge, teške bolesti članova porodice ili njihove smrt. Za dobrovoljno davanje krvi zaposleni ima pravo na dva slobodna dana.
  • Tokom godišnjeg odmora zaposleni će imati pravo na osnovnu zaradu uvećanu za minuli rad tokom tog meseca, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.
  • Ukoliko zaposleni bude upućen na prinudni odmor ima pravo na 60 odsto osnovne zarade uvećane za minuli rad, a ne kao do sada na prosek svoje zarade iz prethodna tri meseca.
Izvor: