Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima


Vlada Republike Srbije usvojila je, 14. juna 2018. godine, više predloga zakona, među kojima su:

  • Predlog zakona o ratnim memorijalima,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i
  • Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Vlada je usvojila Predlog zakona o ratnim memorijalima, s obzirom na to da su propisi koji regulišu ovu oblast doneti pre 40 godina.

Osnovni cilj zakona jeste jasnije definisanje nadležnosti, jačanje odgovornosti i efikasnosti jedinica lokalne samouprave i ostalih institucija i pojedinaca, kao i stvaranje neophodnih uslova za zaštitu našeg kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode.

Najveća novina je nadležnost ministarstva zaduženog za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije za davanje saglasnosti za podizanje novog ratnog memorijala.

Ovako uređen sistem doneće unapređenju poštovanja ljudskih prava, nacionalnih i verskih osećanja, tradicije, kao i poboljšanju turističke ponude Srbije. Uređeni ratni memorijali, kao važan segment kulturne baštine Srbije, postaće i deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, kao važnog instrumenta populacione politike.

Tim zakonskim rešenjima iznosi roditeljskog dodatka povećavaju se za drugo, treće i četvrto dete, a period isplate prava za treće i četvrto dete produžava sa 24 meseca na 120 meseci.

Odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebne podsticaje za rađanje i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja.

 Na sednici je usvojen i Predlog zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Ovaj zakon treba da obezbedi bolji položaj sezonskih radnika i pojednostavi način njihovog prijavljivanja u poljoprivredi putem elektronske platforme. Zakonom su definisani poslovi na kojima se angažuje sezonski radnik u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a koji su sezonskog karaktera.

Takođe, zakon predviđa da poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku kalendarske godine, a da za to vreme radnik ostvaruje pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i zdravstveno osiguranje samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Novčana naknada za rad sezonskom radniku obračunava se i isplaćuje po radnom času, najmanje u iznosu minimalne cene rada.

Novi zakon predviđa da se za vreme obavljanja sezonskih poslova radnik ne briše iz evidencije nezaposlenih, niti mu se obustavlja isplata novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje koju je ostvario za vreme privremene nezaposlenosti.

Izvor: Vebsajt Vlade, 14.06.2018.
Naslov: Redakcija