Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Poverenik podneo predloge za ocenu ustavnosti zakona o odbrani i o Bezbednosno-informativnoj agenciji


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti određenih odredbi Zakona o odbrani ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon, 10/2015 i 36/2018)i Predlog za ocenu ustavnosti određenih odredbi Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Sl. glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014 - odluka US, 66/2014 i 36/2018).

Poverenik je u maju, nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o BIA najavio da će tražiti ocenu ustavnosti ovih zakona, što je sada i učinio.

Naime, nakon izmena sprovedenih navedenim zakonima Ministarstvo odbrane i Vojska, kao i BIA praktično su izuzeti iz jedinstvenog sistema slobode pristupa informacijama uređenog Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), kao jedinstvenog sistema zaštite tajnih podataka uređenog Zakonom o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009).

Odredbe koje predviđaju da na predlog Ministarstva odbrane Vlada "bliže uređuje" podatke koji se "štite", odnosno "ne mogu učiniti dostupnim javnosti", kao i odredbe kojima se neki dokumenti BIA klasifikuju po vrsti a ne s obzirom na sadržinu, ne samo da su suprotne odredbama oba pomenuta zakona čime se narušava jedinstvo pravnog sistema, nego i suprotne članu 51. Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) kojim je određeno da se pravo na pristup informacijama koje su u posedu državnih organa ostvaruje u skladu sa zakonom. Sporna odredba čl. 102. Zakona o odbrani nije u skladu ni sa članom 41. Ustava, kojim je proklamovano da je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom kontrolom, jer otvara mogućnost da se prava javnosti ograničavaju, čak i isključuju i mimo kriterijuma i uslova utvrđenih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i Zakonom o tajnosti podataka.

Odredbe člana 20v Zakona o BIA kojima se uređuje obrada podataka o ličnosti u postupku bezbednosne provere, kojima se uz ostalo predviđa da direktor BIA praktično uređuje obradu podataka suprotne su članu 42. Ustava koji predviđa da se obrada podataka o ličnosti uređuje isključivo zakonom.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 14.06.2018.
Naslov: Redakcija