Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Skupštinski Odbor za pravosuđe podržao predloge kandidata za člana Odbora Agencije


Odbor Narodne skupštine Republike Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao je predloge kandidata za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije koje su podneli Državna revizorska institucija, Socijalno-ekonomski savet, Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Državna revizorska institucija je za člana Odbora predložila docenta Ekonomskog fakulteta u Nišu Jelenu Stanković, Socijalno-ekonomski savet Ivana Kovačevića, a Zaštitnik i Poverenik bivšu predsednicu Vrhovnog suda Vidu Petrović Škero.

Revizorska institucija je svoj predlog podnela parlamentu 9. marta 2017. godine, Socijalno-ekonomski savet 6. juna 2017. godine, a Poverenik i Zaštitnik pre više od dve godine, odnosno 1. aprila 2015. godine.

Odbor Agencije po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) treba da ima devet članova, a trenutno ima samo dva člana jer je ostalima prestao mandat.

Izvor: Vebsajt Blic, 13.06.2017.
Naslov: Redakcija