Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPASNOG RADA ZA DECU: Uredba se odnosi na svu decu mlađu od 18 godina, a imajući u vidu telesni i duhovni razvoj dece mlađe od 15 godina, između ostalih, posebno su naglašene i dodatne opasne delatnosti da bi se obezbedila njihova zaštita. Uz to, Uredbom se obezbeđuje zaštita dece u formalnom i neformalnom radu, u porodičnom domaćinstvu, odnosno poljoprivrednom domaćinstvu i na stručnom osposobljavanju. Učenici srednjih stručnih škola koji u okviru nastave imaju praksu, mogu biti izloženi pojedinim štetnostima i okolnostima, ali maksimalno trećinu, odnosno petinu mesečnog vremena predviđenog za rad odraslih


Iako je svima dobro poznato da mališani ne treba da rade, slika stvarnosti često je drugačija. Različite okolnosti razlozi su zašto deca, umesto da budu deca, rade – uslovi života, gubitak staratelja/roditelja, zanemarivanje u porodici...

Zato se na gradskim ulicama može videti mnogo sasvim male dece koji provode dane perući šoferšajbne ili radeći neki drugi posao, dok u seoskim sredinama maloletna deca obavljaju veoma opasne i, za njihove godine i snagu, teške poslove.

Da bi se sprečila zloupotreba najmlađih, Vlada Republike Srbija donela je Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017 - dalje: Uredba), a po rečima ministra za rad, deca u Srbiji najčešće rade u poljoprivredi. On je ukazao na to da često mališani nisu ni svesni toga da su zloupotrebljeni, ali da se ne sme i ne može dopustiti da se ta praksa nastavi, te da je zloupotreba dečjeg rada česta u porodici, gde dete nema nikakvu svest o tome da je zloupotrebljeno na bilo koji način.

Naravno, nije svaki dečji rad i zloupotreba dečjeg rada. Sasvim je sigurno da roditelji ili staratelji u većini slučajeva neće opteretiti dete poslom koje ono ne može da obavlja zbog godina, snage i opasnosti. Da bi se otklonile nedoumice o tome koje poslove deca ne smeju da rade, Uredbom su oni precizno popisani.

U Ministarstvu rada ističu da su to poslovi pri kojima se obavlja opasan rad, verovatno štetan po zdravlje, bezbednost ili moral dece, koji ih izlaže štetnostima ili se obavlja u okviru opasnih okolnosti ili delatnosti opasnih za decu. Uredba se odnosi na svu decu mlađu od 18 godina, a imajući u vidu telesni i duhovni razvoj dece mlađe od 15 godina, između ostalih, posebno su naglašene i dodatne opasne delatnosti da bi se obezbedila njihova zaštita. Uz to, Uredbom se obezbeđuje zaštita dece u formalnom i neformalnom radu, u porodičnom domaćinstvu, odnosno poljoprivrednom domaćinstvu i na stručnom osposobljavanju.

Spisak poslova koje deca ne smeju da rade je prilično dugačak pa nije loše dobro ga pročitati da se ne bi desilo da roditelji, ne znajući, sopstveno dete izlože opasnosti. Tako deca ne mogu raditi kada su nepovoljni klimatski ili mikroklimatski faktori – visoka ili niska temperatura, visoka vlažnost, ne smeju biti izložena teški psihičkim i/ili fizički naporima, pa je propisano da deca starija od 15 godina odjednom mogu da podignu teret do deset kilograma, a deca mlađa od 15 godina do sedam kilograma. Deca ne smeju biti izložena visokom nivou nejonizujućeg zračenja (ultravioletnog i infracrvenog iznad graničnih vrednosti), nivou buke višim od 85 decibela, a ne smeju raditi ni u situaciji kada vibracije mogu dovesti do oštećenja zdravlja. Uz to, deca ne smeju biti izložena duvanskom dimu.

Osim toga, mališani ne mogu raditi na poslovima u kojima postoje opasne okolnosti za decu, a mlađi od 15 godina ne mogu raditi van mesta prebivališta. Tako deca ne smeju da rade ispod zemlje, u rudnicima, kao ni prekovremeno, ali ni na saobraćajnicama, u skučenim prostorima, na visini ili u dubini, na opasnim mašinama, uređajima i oštrim predmetima, u nefiziološkom položaju tela – dugotrajno stajanje, klečanje ili u povijenom položaju.

Iz Ministarstva rada ukazuju na to da postoji i izuzetak u Uredbi, ali u ograničenom obimu, i odnosi se na stručno obrazovanje dece. Naime, učenici srednjih stručnih škola koji u okviru nastave imaju praksu, mogu biti izloženi pojedinim štetnostima i okolnostima, ali maksimalno trećinu, odnosno petinu mesečnog vremena predviđenog za rad odraslih.

Izvor: Dnevnik, D. Mlađenović, 14.06.2017.
Naslov: Redakcija