Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: TAKSA ZA JAVNI SERVIS JE OBAVEZNI DEO RAčUNA ZA ELEKTRIčNU ENERGIJU, KUPCI NE MOGU DA ODLUčE DA LI ćE PLATITI SAMO POTROšENE KILOVATE ILI PRETPLATU. NEPLAćANJE TV TAKSE RAčUNA SE KAO DUG ZA STRUJU. NAPLATA PRETPLATE NA OSNOVU ZAKONA POVEćANA čAK čETIRI PUTA


Prema podacima EPS-a, gotovo 94 odsto domaćinstava redovno izmiruje dug za struju, a samim tim i taksu za javni servis.

Vezivanjem takse za popust za struju građani su primorani da plate mesečno 150 dinara za TV taksu, tako da je sada naplata pretplate u odnosu na 2013. godinu povećana čak četiri puta. Građani se plaše da ne plate TV pretplatu jer bi ih u suprotnom tužili za dug za struju, pa gotovo svi i plaćaju.

- Građani sada u većoj meri plaćaju i zato što je taksa niža nego ranije - kaže Petar Bogosavljević iz Udruženja potrošaća, dok ekonomista Ljubomir Madžar navodi da je naplata TV takse uređena po sistemu "vezane trgovine".

- Negativna strana Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), jeste što primorava potrošaće da plate dve usluge i tako se odstupa od načela valjanog trgovanja. Ipak, pozitivna stvar jeste što je Zakon uređen tako da se ne trpi nepoštovanje. Država je zgodno uredila propis da primora potrošače da ga primenjuju - navodi Madžar.

Kada se izračuna prihod sada i pre dve godine, dolazi se do računice da na račun RTS-a sada svakog meseca legne 50 miliona dinara više nego kad je pretplata bila 500 dinara, jer, sa naplatom od 94 odsto, na račun javnog servisa sada legne 455 miliona dinara mesečno.

Izvor: Vebsajt 021.rs, 14.06.2016.
Naslov: Redakcija