Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: IZMENAMA ZAKONA MALOLETNIM LICIMA BIćE ONEMOGUćEN PRISTUP SAJTOVIMA ZA ODRASLE. OPERATORI BI BILI U OBAVEZI DA PRILIKOM PRODAJE PONUDE PAKETE KOJI, NA ZAHTEV RODITELJA, OMOGUćAVAJU OGRANIčENJA PRISTUPA OVIM SADRżAJIMA


Nadležni u Srbiji razmotriće mogućnost da maloletnicima onemoguće pristup sajtovima za odrasle. Jedino pravo rešenje za to je dokazivanje punoletstva prilikom ulaska na ove portale. Upravo za to se zalaže vladajuća Konzervativna partija u Velikoj Britaniji, pa je prošle godine predložila Zakon po kojem bi svako ko želi da pristupi sajtu za odrasle morao da dokaže da je stariji od 18 godina. Jedan od načina za to mogao bi da bude ostavljanje broja kreditne kartice.

Sa druge strane, u Srbiji zasad razmišljaju da na posredan način ograniče maloletnicima ulazak na sajtove za odrasle.

- Razmišlja se o izmenama Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014), na osnovu kojih bi operatori bili u obavezi da prilikom prodaje ponude pakete koji omogućavaju ograničenja pristupa ovim sadržajima. Pristup bi bio onemogućen na zahtev roditelja - kažu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Ipak, u tom Ministarstvu navode da će razmotriti i pomenuti britanski model.

- Pratićemo realizaciju navedenog Zakona kada bude usvojen i, ukoliko se pokaže kao efikasan, uzeće se u obzir uvođenje sličnih odredaba u Srbiji - kažu u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Blic, M. Tašković, 13.06.2016.
Naslov: Redakcija