Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: JEDNODNEVNA OBUKA NA TEMU "TUżILAčKA ETIKA", ZA PODRUčJE NIšKE APELACIJE, 24. JUNA 2016. GODINE


U toku je prijavljivanje učesnika sa područja niške apelacije za jednodnevnu obuku na temu "Tužilačka etika" koja će se održati u zgradi Pravosudne akademiji u Nišu, u petak 24. juna 2016. godine, sa početkom u 10 časova.

Na ovoj obuci, govoriće se o sledećim temama:

  • Domaći i međunarodni pravni okvir za tužilačku etiku
  • Disciplinska odgovornost u slučajevima kršenja tužilačke etike
  • Sukob interesa i etika na internetu

 Predavači na ovoj obuci su:

  • Nebojaša Tešić, zamenik apelacionog tužioca u Nišu,
  • Miroslav Krkelić, viši javni tužilac u Subotici i disciplinski tužilac i
  • Mirjana Golubović iz Pravosudne akademije.
Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 14.06.2016.
Naslov: Redakcija