Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAšTITI PODATAKA O LIčNOSTI : POVERENIK UPOZORAVA MUP-U DA ISPRAVI NEPRAVILNOSTI U RADU


Poverenik, Rodoljub Šabić, sproveo je veći broj postupaka u MUP-u nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon), nakon kojih je, u svrhu otklanjanja uočenih nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti, uputio i odgovarajuća upozorenja.

Izvori većine uočenih nepravilnosti su nedorečenost i nekonzistentnost relevatnih zakona i propisa, nedovoljna obučenost ljudi koji se bave obradom ličnih podataka građana i nepostojanje sistema koji omogućavaju konkretnu identifikaciju službenih lica koji pristupaju službenim bazama ličnih podataka građana, saopštio je Poverenik.

Poverenik ocenjuje da je dobro što je MUP pokazao punu kooperativnost u toku postupaka nadzora te stavio na raspolaganje povereniku tj. njegovim ovlašćenim licima sve relevantne podatke, a nakon Upozorenja ispoljio punu spremnost da po njima postupi, te da ojača procese edukacije službenih lica i izgradi odnosno unapredi kvalitetnije sisteme za pristup programskim sistemima u okviru Jedinstvenog informacionog sistema MUP-a.

"Iako u većini slučajeva iza neopravdanih, dakle samim tim i neovlašćenih pristupa službenih lica bazama ličnih podataka građana nije bila zla namera, već samo zadovoljavanje radoznalosti, to se svakako ne može i ne sme tolerisati. Neophodno je obezbediti odgovornost i primenu Zakonom utvrđenih sankcija za sve nezakonite obrade podataka o ličnosti", navodi se u saopštenju Poverenika.

U tom kontekstu poverenik ocenjuje kao vrlo korisno i dobro to što je ministar unutrašnjih poslova uputio depešu svim organizacionim jedinicama u sedištu MUP-a i svim područnim policijskim upravama u kojoj je, povodom više postupaka koje je Poverenik pokrenuo, naložio načelnicima organizacionih jedinica da svim zaposlenima ukažu na to da obrada ličnih podataka sadržanih u bazama sistema MUP-a, ako nije konkretna službena radnja, podrazumeva i odgovornost za krivično delo iz člana 146 st.3 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014).

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.06.2015.