Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPšTINA RS: AKCIONA GRUPA ZA REFORMU POLITIčKOG SISTEMA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA ZA REFORMU POLITIčKOG SISTEMA RS


Akciona grupa za reformu političkog sistema objavila je javni poziv za dostavu predloga za reformu političkog sistema Republike Srbije.

Poziv je upućen poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, samostalnim narodnim poslanicima, vanparlamentarnim političkim strankama, naučnoj i stručnoj javnosti, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, državnim organima, organizacijama i telima, organima AP Vojvodine, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Stalnoj konferenciji gradova i opština, Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i zainteresovanim pojedincima.

Predlozi se mogu dostaviti na adresu: Narodna skupština, Trg Nikole Pašića 13, 11000 Beograd, sa naznakom "za Akcionu grupu", ili na elektronsku adresu: akciona.grupa@parlament.rs.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 12.06.2015.