Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: PREPORUKA ZAšTITNIKA GRAđANA DA SE TRUDNICAMA JEDNOKRATNO ISPLAćUJE NAKNADA, KAO I DA NOVAC U CELOSTI RFZO UPLAćUJE NA RAčUN POSLODAVCA


Zaštitnik građana ukazao je da je trudnicma potrebno omogućiti isplatu cele naknade jednokratno, a ne kao do sada u dva dela, pozivajući Ministarstvo zdravlja da inicira izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US. dalje: Zakon).

Kako se navodi u mišljenju upućenom Ministarstvu zdravlja, a objavljenom na sajtu Zaštitnika građana, način obračuna i isplate naknada umanjuje racionalnost i ekonomičnost postupanja RFZO-a, što, kako se dodaje, utiče na interese trudnica.

Trudnicama se naknada za isti mesec sada isplaćuje u dva dela, i to 65 odsto preko računa poslodavca, koji ta sredstva prenosi na račun trudnice, dok 35 odsto RFZO uplaćuje na račun osiguranice.

Obmudsman smatra i da je neophodno da Ministarstvo zdravlja inicira izmenu Zakona, kako bi se ceo iznos naknade zarade za vreme privremene sprečenosti trudnice za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, RFZO uplaćivao na račun poslodavca.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 13.06.2015.