Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET NOTARIJATA EU UPUTIO POZIVJJAVNOBELEżNIčKOJ KOMORI SRBIJE DA POSTANE čLAN POSMATRAč SAVETA


Ministar pravde Nikola Selaković razgovarao je sa predsednikom Saveta notarijata Evropske unije, Žanom Teredom i predstavnikom Visokog saveta notarijata Francuske, Stefanom Zečevićem, o načinu rada javnobeležničke profesije u Evropi, rezultatima uspostavljanja te nove pravosudne profesije u Srbiji, kao i o budućim vidovima saradnje.

Predstavljajući rad Saveta, Tered izjavio je da je Savet udruženje 22 notarske komore EU koje zvanično predstavlja notarsku profesiju svih država članica pred institucijama EU.

Savet izrađuje predloge i sprovodi projekte na nivou Evropske unije, koji su usmereni ka pružanju veće pravne sigurnosti građanima i olakšavanju pristupa pravdi, naročito u preko-graničnim slučajevima. Javni beležnici u Evropi uživaju veliko poverenje građana zbog javnih ovlašćenja koja država njima poverava, ali i zbog pravne snage isprava koje sastavljaju.

Imajući u vidu činjenicu da je Srbija kandidat za članstvo u EU, Tered je pozvao Javnobeležničku komoru da postane član posmatrač Saveta i time se pridruži evropskoj porodici notara, neposredno ostvarujući uvid u rad Saveta.

Selaković je istakao da je strateški cilj Srbije ulazak u EU, jačanje vladavine prava i podizanje nivoa pravne sigurnosti i odgovornosti, te da je od izuzetne važnosti da na tom putu ima jake saveznike. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.06.2015.