Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV: Unija poslodavaca predlaže produžetak roka za slanje zahteva za povrat PDV do 30. septembra 2020. godine


Unija poslodavaca Srbije (UPS) podnela je inicijativu Ministarstvu finansija za produženje roka za dostavljanje zahteva (Obrasca REF 4) za povrat poreza na dodatu vrednost stranim pravnim licima do 30. septembra ove godine, predviđenog članom 4. stav 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/2004, 65/2005, 63/2007, 107/2012, 120/2012, 74/2013, 66/2014, 44/2018 - dr. zakon i 104/2018), a u vezi sa članom 53. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 - usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 - usklađeni din. izn.).

Zbog pandemije korona virusa, u regionu i državama Evropske unije, znatan broj kompanija je prekinuo proizvodne i poslovne aktivnosti, pa su poreske uprave pojedinih zemalja EU, poput Nemačke i Francuske, već produžile rokove i umesto 30. juna, rok je pomeren na 30. septembar 2020. godine, kaže se u inicijativi.

Očekuje se, navode, da će na predlog IVA - Međunarodne agencije za PDV, Evropska komisija naložiti svim poreskim upravama EU prolongiranje roka za dostavu dokumenata za povrat PDV-a stranim pravnim licima.

"Imamo nezvanične informacije da su slične inicijative pokrenute i u Republici Severnoj Makedoniji i Republici Crnoj Gori", navode u Uniji poslodavaca Srbije te se nadaju da će i resorno ministarstvo, odnosno Poreska uprava Srbije, izmeniti pravilnik i prolongirati rok za kraj septembra.

Smatraju da je odlaganje ovog roka važno za strane firme u zemlji ali i za domaće revizorske i druge kompanije koje zastupaju strana pravna lica kod Poreske uprave u postupku refakcije (povrata) PDV-a.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.05.2020.
Naslov: Redakcija