Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Sednica Skupštine grada zakazana za 16. maj 2019. godine


Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za četvrtak, 16. maj, 12. sednicu Skupštine grada.

Pred odbornicima će se naći jedan broj predloga urbanističkih planova važnih za razvoj grada, a na dnevnom redu je Predlog odluke o dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, o otpisu potraživanja prema Privrednom društvu "Institut Goša" i Privrednom društvu "Hidrotehnika - hidroenergetika" a.d. Beograd, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije u obavljanju komunalne delatnosti javnog prevoza putnika na minibus ekspres linijama na teritoriji grada Beograda.

Odbornici će raspravljati o Predlogu odluke o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda, o Komunalnoj policiji, o oglašavanju, o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu, o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini, na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, kao i o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Pred odbornicima su i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima, o naknadama za korišćenje javnih puteva za teritoriju grada, Predlog plana za postavljanja i uklanjanja za deponovanje i separaciju rečnih agregata sa mogućnošću prateće proizvodnje, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o promeni oblika organizovanja Veterinarske ustanove "Veterina Beograd" iz ustanove u JKP "Veterina Beograd".

Na dnevnom redu je Predlog odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP GSP "Beograd", o izmeni Odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, o povećanju osnovnog kapitala JKP "Beogradske elektrane" i JP "Sava centar", o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd.

Pred odbornicima je i Izveštaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom grada, kao i Izveštaj o realizaciji programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda.

Odbornici će po skraćenom postupku odlučivati o predlozima rešenja o razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, kao i o predlozima rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Beograda.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 13.05.2019.
Naslov: Redakcija