Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU: Predviđen program izgradnje pametnih i sigurnih gradova


Izgradnja digitalizovanih zajednica budućnosti, odnosno pametnih i sigurnih gradova jedan je od ciljeva Vlade Republike Srbije koji će biti omogućen, između ostalog, Uredbom o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 33/2019).

Tim se Programom planira novi talas tehnoloških inovacija koji je usmeren na podizanje kapaciteta gradova i opština, a što će u budućnosti omogućiti izgradnju pametnih i sigurnih gradova.

Program predviđa da se kroz sveobuhvatni pristup digitalnoj transformaciji javnih usluga, privrede i društva, omoguće održiva, efikasnija upotreba resursa, odgovoran odnos prema životnoj sredini i povećanje kvaliteta života svih građana, a time će biti obezbeđeno sistemsko unapređenje inovacionih kapaciteta gradova i opština.

Projekat "pametni gradovi" podrazumeva uvođenje različitih servisa koji su veoma korisni za građane, poput pametnih sistema za javno osvetljenje, odvoženje smeća, upravljanje saobraćajnom signalizacijom ili upravljanje javnim parking mestima.

Izvor: Vebsajt Politika, 09.05.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija