Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Ličnu kartu na uvid mogu da traže policija i komunalna policija, ali i veliki broj drugih subjekata, pod uslovom da imaju zakonsko ovlašćenje


Poznato je da policija i komunalna policija mogu da vam traže lične podatke, ali osim njih to takođe može i oko stotinu drugih subjekata - pod uslovom da su za to ovlašćeni zakonom. Ali kako to znati?

- Ko god da vam zatraži ličnu ispravu, a nije policajac ili komunalna policija pitajte ga na osnovu kog zakona to radi - kaže Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

On navodi da ima mnogo novih propisa koji ovlašćuju raznorazne subjekte koji mogu da traže vaša dokumenta na uvid.

- Imate recimo Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) i kad odete u banku, oni vam traže uvid u dokumenta, čak i da im ostavite kopije. Agencije za nekretnine to takođe mogu jer su ovlašćene ovim Zakonom. Da ne licitiramo, hipotetički je moguće da sto subjekata ima pravo na to, ali načelno samo onaj ko je ovlašćen zakonom - objašnjava Poverenik.

Tako, osim policije, dokumenta mogu da vam traže u banci, sudu, pošti, mogu i ovlašćeni menjači, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, osiguravajuća društva, preduzetnici i pravna lica koja vrše delatnost u prometu i zakupu nepokretnosti, brokersko dilerska društva, organizatori posebnih igara na sreću, ovlašćeni revizori, mobilni operateri, advokati, notari, hoteli...

Šabić ističe da je važno da taj ko traži dokumenta bude ovlašćen zakonom, a ne nekim podzakonskim aktom. Ako je zakonom predviđeno da vam traži uvid u vaš lični dokument vi ćete dati, ako nije, ni vi niste dužni da date dokumenta.

- U tom slučaju svakome ko vam traži lične podatke kažite: "Kažite mi koji zakon i koji član vas ovlašćuje da mi to tražite" - savetuje Poverenik.

On dodaje i da što se tiče zadržavanja isprave, na to niko nema pravo, čak ni policija. Oni mogu samo privremeno da zadrže vaš lični dokument dok ne utvrde vaš identitet.

Što se tiče kontrolora u gradskom prevozu, niste dužni da date ličnu kartu na uvid. Upravo to je razlog zašto oni u kontrolu idu sa komunalnom policijom.

Čak i na trafikama i u prodavnicama mogu da vam traže ličnu kartu na uvid i to na osnovu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon), kako bi utvrdili da ste punoletni ako vam prodaju alkohol, duvan ili pirotehnička sredstva.

Izvor: Vebsajt Blic, N. Dž., 13.05.2018.
Naslov: Redakcija