Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA OSNOVALA FOND SOLIDARNOSTI


Advokatska komora Beograda osnovala je Fond solidarnosti čija se sredstva koriste isključivo za pružanje novčane pomoći u slučaju težih bolesti, težih povreda i trudničkog odsustva pod uslovom da ne ostvaruju primanja po drugim osnovima, kaže predsednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor.

- Upravni odbor na čijem sam čelu je najmlađi u istoriji beogradske advokature. Većinu njegovih članova čine kolege koji su prvi put izabrani u organe komore, tako da se oseti neka nova - pokretačka energija - priča Tintor.

Kako objašnjava Advokatska komora Beograda u zaštiti interesa profesije fokusirana je na dva centralna pitanja: poreski položaj advokata i ustavni položaj advokature.

- Iako su nas mnogi plašili da će porezi advokatima biti drastično povećani i da će advokatura biti izbrisana iz Ustava, to se nije dogodilo, jer smo povodom ovih pitanja definisali jasne stavove advokature i kroz pregovore ostvarili značajan rezultat - naglašava on.

Kako kaže, Uprava advokatske komore koja je na čelu poslednjih godinu dana za cilj je imala da demontira način dosadašnjeg funkcionisanja komore i uspostavi princip odgovornosti organa za rezultate rada i princip smenljivosti. S tim u vezi on je ukazao na to da su njegova ovlašćenja u komori manja, nego što je to bio slučaj sa prethodnom upravom.

- Inicirali smo izmenu Statuta AKB kako bi umanjili ovlašćenja predsednika, ukinuli njegovo pravo veta i mogućnost zloupotrebe prava sazivanja i predsedavanja sednicama organa, uspostavili kontrolu rada upravnog odbora od strane skupštine kao najvišeg organa, predvideli mehanizme koji omogućavaju smenljivost organa, precizno uredili izborni postupak uz propisivanje obaveznog sprovođenja izbora u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu izmenjenog Statuta - objašnjava Tintor.

Kako dodaje, Advokatska komora Beograda formirala je Sekciju mladih advokata, kao i Sekciju advokatskih pripravnika čime su otvorena vrata i mladima da uzmu učešće.

Izvor: Vebsajt Blic, 11.05.2018.
Naslov: Redakcija