Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDNACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA: Lekarska udruženja i pojedine verske zajednice protive se eutanaziji


Prednacrtom Građanskog zakonika predviđa se pravo pacijenta na dobrovoljni prekid života, odnosno, eutanaziju. Ipak, lekarska društva oštro se protive tom članu GZ-a, jer se time krši Hipokratova zakletva, kodeks profesije i brojne međunarodne deklaracije....

Članom 92 Prednacrta Građanskog zakonika predviđeno je pravo na eutanaziju kao pravo fizičkog lica na saglasni, dobrovoljni i dostojanstveni prekid života, koji se može izuzetno ostvariti ako se ispune propisani humani, psihosocijalni i medicinski uslovi. Povodom navedenog rešenja o uvođenju eutanazije, oglasila su se lekarska udruženja širom Srbije.

"Postoje dva činioca koja su veoma ograničavajuća, prvo to je Hipokratova zakletva koju polaže svaki lekar a ona glasi da ne sme nikada oduzeti život čak i ako pacijent uporno insistira, a drugi je Kodeks profesionalna etike lekarske komore Srbije", kaže prof. dr. Mladen Prvulović, predsednik etičkog odbora Lekarske komore Srbije.

Iz Lekarske komore Srbije kažu da je njihov jedinstveni stav utemeljen na mišljenju Svetske medicinske asocijacije i Saveta Evrope, koji smatraju da eutanazija uvek treba da bude zabranjena. Međutim, oni ne negiraju postojanje takozvane pasivne eutanazije.

"Ono što postoji u praksi i što neko naziva pasivnom eutanazijom na to ne možemo da utičemo ako nemamo dovoljno lekova, ako nemamo dovoljno krvi kome treba bolesniku on će pre umreti nego što mi želimo to da učinimo", kažu.

Oni dodaju i da ukoliko pacijent ne želi da uzima preporučenu terapiju, lekar ne može uticati na njegovu volju. I stav Srpske pravoslavne crkve je izričit. Svaki vid nasilja nad ljudskom ličnošću, a posebno ubistvo, predstavlja jedan od najvećih grehova koju jedna ličnost može da učini prema drugoj ličnosti.

"Iz perspektive pravoslavne crkve kao takve, a negde, usudio bih se da kažem iz perspektive svih hrišćanskih religija i uopšte religija svetskih takva vrsta intervencije je nedopustiva iz prostog razloga što je život apsolutni dar kao takav i što, moramo to reći taj dar se mora ispoštovati do kraja", kaže Jovan Milanović, sveštenik.

Ubistvo iz milosrđa dozvoljeno je u Belgiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, Holandiji dok je u Rumuniji i Poljskoj strogo zabranjeno. U našem zakonodavstvu ono se smatra krivičnim delom i ne postoje jasne naznake kada će biti ozakonjeno.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.05.2018.
Naslov: Redakcija