Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Isprava koja proizađe iz rešenja, putem medijacije, imaće klauzulu izvršnosti


U dobro uređenim zemljama 90 odsto sporova se završava putem posredovanja, a samo 10 odsto završi pred sudom, jer je suđenje dugotrajno i skupo, pa se pored gubitka vremena, može izgubiti i dobit, ukoliko se odmah ide pred sud, izjavio je Selaković.

Selaković je novinarima u parlamentu rekao da je Zakon o medijaciji usvojen je 2006. godine i da se pokazao manjkavim, pa se zato novim zakonom u dobroj meri te stvari rešavaju.

U uređenim državama građanin mora da zna za koliko vremena će mu biti gotov spor, koliko će potrošiti novca i koje će mu biti šanse da uspe u ostvarenjeu svog zahteva, dodao je ministar.

Taj zakon o posredovanju u rešavanju sporova, stvara dobre osnove da se izgradi sistem medijacije, koji će omogućiti da se veliki broj sporova završi pred posrednicima, a ne pred sudom i na taj način će se sudovi rasteretiti.

"Isprava koja proizađe iz tog rešenja, putem medijacije, imaće klauzulu izvršnosti uz neke uslove. Ta klauzula izvršnosti znači da će se stranke koje su ušle u posredovanje obavezati da će ono što se dogovore biti izvršno kao sudska presuda i tako će biti povećana efikasnost", rekao je Selaković.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.5.2014.