Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU: STVARANJE PREDUSLOVA ZA UVOđENJE FUNKCIJE JAVNOG BELEżNIKA U PRAVOSUDNI SISTEM


Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da postoje dva ključna razloga za donošenje izmena Zakona o vanparničnom postupku - stvaranje preduslova za uvođenje funkcije javnog beležnika u pravosudni sistem i primena Zakona o javnom beležništvu, koja je planirana za 1. septembar.

Ministar je novinarima u parlamentu rekao da će javni beležnik biti imenovan u onim opštimaga gde nema ni sudske jedinice ni suda, i on će na sebe preuzeti najčešće poslove suda sa kojima se građani susreću, a javni beležnik svojom imovinom garantuje za svaku manu pavnog posla koji sklopi.

"Ako uz njegovo posredovanje zaključite ugovor o prodaji stana, a ispostavi se da je taj stan već tri puta prethodno prodat, javni beležnik će za štetu koju vam nanese odgovarati svojom imovinom", rekao je Selaković.

Na pitanje koliko će njihove usluge koštati građane, ministar je odgovorio da je tarifa o javno-beležničkim uslugama u pripremi i da neće smeti "da budu koncipirane tako da žestoko oštete budžet građana".

Građani moraju da imaju u vidu, dodao je Selaković, da javni beležnik, za razliku od suda koji samo proverava podatke iz lične karte i stavlja pečat, a pri tom ne garantuje da je ugovor koji je zaključen i pravno valjan, mora da uđe u šuštinu ugovora.

Drugi bitan apsekt donošenja izmena tog zakona je je lišavanje određenog lica poslovne sposobnosti.

"Do sada je bilo predviđeno da kada se jednom donese ta odluka, ona traje do kraja zivota. Sada se uvodi prolazno vreme i privremeni period i takva odluka se može doneti samo na tri godine i nakon toga će nadležni organ tu odluku preispitati", rekao je ministar.

Izvor: Tanjug, 14.5.2014.