Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 29. SEDNICA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE: UTVRđEN PREDLOG STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE


Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine na današnjoj 29. po redu sednici, utvrdila je Predlog statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Predlogom odluke o davanju prethodne saglasnosti na Predlog statuta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Posle sednice, Predlog je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije radi davanja saglasnosti, kako bi Skupština AP Vojvodine mogla da donese Odluku o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 41. stav 2. Statuta AP Vojvodine o promeni pokrajinskog Statuta, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika. Za Predlog statuta je glasalo 99 pokrajinskih poslanika, protiv je bilo šest, a uzdržano jedanaest poslanika.

Skupština je takođe, na sednici u skladu sa članom 29. Poslovnika o radu, za predstavnika Skupštine, kao podnosioca predloga u Narodnoj skupštini Republike Srbije odredila Ištvana Pastora, predsednika Skupštine AP Vojvodine.

Uvodno izlaganje povodom Predloga statuta u ime prerdlagača, Odbora za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine, podneo je predsednik tog Odbora i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor.

On je između ostalog rekao, da je predloženi Statut pokrajine usklađen sa Ustavom i da je u prethodnom periodu veoma odgovorno rađeno na pripremi tog dokumenta, jer su različita politička mišljenja i gledišta na kraju ipak usaglašena sa odlukom Ustavnog suda, zbog čega su sada stvoreni uslovi za donošenje statuta, naglašavajući da to govori da je pokrajinska Skupština ozbiljna institucija. Utvrđivanju Predloga statuta prethodila je i diskusija u kojoj su predsednici svih poslaničkih grupa u Skupštini AP Vojvodine izneli stavove po pitanju statuta, a većina njih je ukazala na činjenicu da je najveći doprinos stavaranju uslova za njegovo donošenje dao predsednik Pastor.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 14.5.2014.