Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI: PREDSTAVLJENI PREDLOG ZAKONA O PRAVOBRANILAšTVU, PREDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U REšAVANJU SPOROVA, PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIčNOM POSTUPKU, PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIčNOM POSTUPKU I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZVRšENJU I OBEZBEđENJU


Četvrtog dana rada, 14. maja, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7. do 11. dnevnog reda.

U prepodnevnom delu rada ministar pravde Nikola Selaković je u ime predlagača predstavio najvažnija rešenja koja sadrže Predlog zakona o pravobranilaštvu, Predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku i Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Do kraja rada Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 7. do 11. dnevnog reda.

Narodna skupština nastavlja rad u četvrtak, 15. maja 2014. godine, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 14.5.2014.