Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EBRD: PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA


"Program podrške malim i srednjim preduzećima u Srbiji" je projekat finansiran od strane Evropske unije sa 3.5 miliona evra, koji sprovodi Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) Small Business Support tim, usko sarađujući sa Ministarstvom privrede Republike Srbije.  

Program će za 240 preduzeća obezbediti potrebne tehnike, veštine i know-how kako bi bila inovativna, privukla finansijere, stekla odgovarajuće ekspertize i postala poslovni lideri, povećavajući konkurentnost i produktivnost privatnog sektora u Srbiji. 

Evropska Banka za obnovu i razvoj (EBRD) pomaže malim i srednjim preduzećima da se poslovno razvijaju i rastu, postajući na taj način osnovni pokretači lokalnih privreda i regiona. Uz pomoć Small Business Support (SBS) programa za podršku malim i srednjim preduzećima, EBRD povezuje preduzeća sa domaćim konsultantima i međunarodnim savetnicima koji mogu pružiti podršku unapređenju širokog spektra njihovih poslovnih aktivnosti. Od najmanjih preduzeća koja streme napretku do velikih kompanija, SBS svim preduzećima omogućava pristup domaćim i međunarodnim ekspertima, postavljajući osnove za inovativno i održivo poslovanje. 

U Srbiji, SBS je podržao više od 500 preduzeća od 2001. godine, pomažući im da se razviju i postanu konkurentnija. 

U prilogu su brošure koje će zainteresovanim preduzećima i konsultantima pružiti više informacija, a za sva pitanja molimo obratite se direktno kancelariji Evropske Banke za Obnovu i Razvoj u Beogradu na ispod navedene kontakte

EBRD Business Advisory Services (BAS) Serbia

Spanskih boraca 3, B1, 6th floor

11070 Belgrade

Tel: +381 11 2120 642

Email: knowhowserbia@ebrd.com

Izvor: www.poslodavci.rs