Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UMESTO SUDOVA, OSTAVINSKE RASPRAVE UBUDUĆE ĆE VODITI JAVNI BELEŽNICI KOJI TREBA DA POČNU DA RADE OD 1. SEPTEMBRA OVE GODINE


Time će ostavinski postupak biti efikasniji, a biće ostvareno i pravo na suđenje u razumnom roku.

Istovremeno, sudovi će biti rasterećeni velikog broja tih predmeta koji će biti povereni notarima, a građani će moći neposrednije da komuniciraju sa javnim beležnikom, čije će prisustvo biti obezbeđeno u svakoj opštini, dok sud ili sudska jedinica ne postoji svuda.

Selaković je naveo da će garancija zakonitosti rada javnih beležnika biti mogućnost sudskog nadzora njihovog rada, jer je predviđeno da je sud koji je poverio ostavinski postupak javnom beležniku dužan da vrši nadzor nad radom notara i može doneti rešenje o oduzimanju predmeta notaru ako radi na štetu građana, stvara nepotrebne troškove ili odugovlači postupak.

  • "U najkraćem roku u skupštinsku proceduru biće upućen omnibus zakon, koji podrazumeva izmene oko 30 zakona koji uređuju pojedina pitanja u nadležnosti javnih beležnika", kazao je ministar pravde.
  • PREDLOG ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU precizno utvrđuje i proširuje nadležnost pravobranilaštva, pre svega kada je reč o zastupanju pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu,
  • PREDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA treba da rastereti sudove i stvori bolji pravni okvir za medijaciju.
  • ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU se usklađuje sa preporukama Saveta Evrope i predviđa da lišavanje poslovne sposobnosti treba da bude vremenski ograničeno, uz periodično preispitivanje,
  • ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJUN se  usklađuje sa novim Zakonom o sedištima i područjima sudova.
Izvor: Tanjug