Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak 16. maj 2022. godine. Neoporezivi iznos dohotka za 2021. godinu iznosi 3.268.224 dinara


Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se najkasnije do 16. maja jer je poslednji dan predviđenog zakonskog roka neradan dan – nedelja, 15. maj.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji, tačnije oni građani koji su zaradili više od 3,2 miliona dinara.

Neoporezivi iznos dohotka za 2021. godinu iznosi 3.268.224 dinara i jednak je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, a prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike”, navodi Ministarstvo finansija.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u 2021. godini iznosila je milion dinara (1.089.408 dinara).

Prihodi koji se oporezuju su prihodi ostvareni u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, nezavisno od toga za koji su period isplaćeni i to na osnovu:

  • zarada,
  • oporezivog prihoda od samostalne delatnosti,
  • oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine,
  • oporezivog prihoda od nepokretnosti,
  • oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari,
  • oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka,
  • prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga.
Izvor: Vebsajt Biznis, 13.04.2022.
Naslov: Redakcija