Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 27: Evropska komisija pozvala Srbiju da dostavi pregovaračku poziciju za oblast zaštite životne sredine


Evropska komisija nas je pozvala da zvanično podnesemo pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, koju ćemo na sednici Vlade usvojiti do kraja godine, i to je veliki i značajan uspeh za Srbiju, kaže ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

Upozorava, međutim, da Srbiju čeka veliki posao, i napominje da ni uz najkvalitetniju pregovaračku poziciju rezultata neće biti bez saradnje i učešća svih nivoa vlasti, a posebno lokalnih samouprava.

Trivan je na konferenciji "Poglavlje 27 - životna sredina, od politike do implementacije", koju su zajednički organizovali Ministarstvo zaštite životne sredine i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, rekao da je puno toga učinjeno u protekle dve godine, od dijagnostifikovanja i analize stanja životne sredine u Srbiji do unapređenja strateškog okvira i planova, što je bio jedan od osnovnih prioriteta Ministarstva.

Ukazao je da se stručno i pažljivo radilo na nacrtu dokumenta za Poglavlje 27 na 200 stranica, koji podržava još preko 1.000 stranica dokumenata koji predstavljaju podršku pregovaračkoj poziciji.

"Uradili smo 10 specifičnih nacrta implementacije u sektorima upravljanja vodom, otpadom i industrijskog zagađenja. Dodatnih 8 je u izradi za sektore kvaliteta vazduha i hemikalije. Na osnovu Poglavlja 27 radimo i na finalizaciji investicionog plana do 2044. godine", ukazao je Trivan.

On je rekao i da je ova godina ulaganja u projektno-tehničku dokumentaciju koja je uslov za naredne investicione godine u kojima će u oblast zaštite životne sredine biti uloženo 15 milijardi evra.

"Nas pomažu iz inostranstva, iz EU, iz Švedske i drugih zemalja. Važno je da i mi pomognemo jedni drugima", rekao je Trivan ukazujući da nije zadovoljan što je na ovoj Konferenciju prisutno samo 60 predstavnika lokalnih samouprava.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je na konferenciji da je zaštita životne sredine važan segment društvenog razvoja i da ministarstvo na čijem je čelu pomaže lokalnim samoupravama u jačanju kapaciteta, jer preko dve trećine procesa koji se tiču EU integracija tiču se lokalnih samouprava.

"Važni su partneri i aktivnosti. Jako je važno imati kapacitete za dalji rad na projektima. Zato je značajno da ćemo relaksirati kriterijume za novo zapošljavanje. Ljudski resursi za značajne projekte osnov su svrsishodnog upravljanja politikama, kadrovima i finansijama", rekao je Ružić.

Ambasador Švedske Jan Lundin, čija zemlja daje stručnu i finansijsku podršku lokalnim samoupravama u realizaciji različitih projekata, rekao je da Ministarstvo brzo i uspešno radi na Poglavlju 27, te da će primena zakona i rešenja u oblasti zaštite životne sredine biti težak i dugoročan proces koji će sigurno imati uspešan i srećan kraj.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić rekao je da je ta asocijacija od početka prepoznata kao partner u Poglavlju 27 i da im je želja da vide na koji način može da se implementira sve što se tiče lokalne samouprave.

"S kolegama iz Švedske krenuli smo da radimo na analizi uticaja, šta će se dogoditi, šta se pregovara, kako da lokalne samouprave odgovore na izazove", rekao je Staničić.

Skup je bio prilika da se jedinice lokalne samouprave upoznaju sa prioritetima MŽZS, da im se pruži podrška kako bi mogle da daju puni doprinos ispunjavanju obaveza u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, kao i da unaprede usluge koje pružaju građanima u oblasti zaštite životne sredine i da predstavnici opština i gradova iznesu svoje viđenje predstojećih izazova i predloge za prevazilaženje očekivanih teškoća u tom procesu.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.04.2019.
Naslov: Redakcija