Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: NACIONALNI PROSVETNI SAVET PREDLAżE DA UčENICI IMAJU VIšE čASOVA NEDELJNO, JER SU MEđU NAJMANJE OPTEREćENIMA U EVROPI. SA DRUGE STRANE MINISTARTSVO PROSVETE TRAżI DA SE BROJ čASOVA USKLADI SA ZAKONOM


Trebalo bi omogućiti da učenici imaju više časova nedeljno, jer su među najmanje opterećenima u Evropi. Zato bi trebalo menjati i Zakon o osnovnom obrazovanjui vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013). Ovakve ideje čule su se na sednici Nacionalnog prosvetog saveta (NPS), a prvi ih je izneo upravo predsednik prof. dr Aleksandar Lipkovski.

Suprotno njegovom stavu, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđan Verbić, u više navrata ponovio je da su deca u školama previše opterećena, jer škole ne poštuju Zakon i prevazilaze propisani broj časova nedeljno.

Zakon kaže da osnovci u nižim razredima smeju da imaju 20 časova nedeljno, a u starijima 25, a u njihovom realnom rasporedu su uvek dva-tri časa više. Verbić je tu preopterećenost naveo kao argument protiv časova veronauke i građanskog vaspitanja.

Neki članovi NPS bliže su Verbićevom stanovništu i smatraju da nastavne planove treba krojiti prema deci, a ne prema nastavnicima i povećavati broj časova samo da bi se sačuvala radna mesta. Na nekoj od narednih sednica biće poznato da li će NPS i zvanično da zatraži veći broj časova u školama.

Na sednici su započete i izmene nastavnih planova i programa Filološke i Matematičke gimnazije, kao i odeljenja za talente gimnazija širom Srbije. Ove škole i dalje rade prema programima usvojenim još 1995. i 1997. godine. Izmene će do sledeće sednice predložiti radna grupa koju će činiti članovi NPS i Zavoda za unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. M., 13.04.2016.
Naslov: Redakcija