Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZBOG DUGOVANJA OD STRANE TUŽILAŠTAVA U SRBIJI UGROŽEN RAD CENTRA ZA HUMANU I MOLEKULARNU GENETIKU


Zahvaljujući radu Centra za humanu i molekularnu genetiku Biološkog fakulteta, razrešena su mnoga teška krivična dela, ali danas su u toj ustanovi zabrinuti da bi njihov rad mogao biti doveden u pitanje jer im naručioci duguju gotovo 50 miliona dinara.

Pomoćnik rukovodioca Centra, Dušan Keckarević, naime, kaže da je dug za naručene analize narastao na 50 miliona dinara i da im se zbog toga "ograničava manevarski prostor" za nabavku hemikalija, opremanje prostora i nabavku kapitalne opreme, kako bi pratili svetske trendove.

"Mi smo sopstvenim radom zajedno sa fakultetom nabavili kapitalnu opremu, koja je koštala oko stotinu hiljada evra. Taj aparat se koristi određeno vreme i ako se pokvari imaćemo paradoksalnu situaciju da imamo dug od 50 miliona dinara, a da ne možemo da kupimo aparat koji košta oko 15 miliona dinara", rekao je Keckarević.

On kaže da su najveći dužnici tužilaštva, a da najviše sarađuju sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zatim sa osnovnim tužilaštvima, sa Višim sudom u Beogradu...

U Višem sudu u Beogradu rečeno je da na ime obavljenih veštačenja taj sud duguje Centru za humanu i molekularnu genetiku 44.244 dinara, te da će svoj dug namiriti do kraja aprila 2016. godine.

Finansijska sredstva za rad pravosuđa, inače, obezbeđuje Visoki savet sudstva, pa tako i za veštačenja.

Centar za humanu i molekularnu genetiku Biološkog fakulteta jedan je od najstarijih u Srbiji, a danas postoje slične laboratorije u okviru MUP- a, u Instuitutu za sudsku medicinu u Beogradu i u Novom Sadu, u začetku je laboratorija u Nišu, postoji slična i u Institututu bezbednosti, ali postoji i privatna DNK laboratorija u Beogradu.

Međutim, laboratorija Biološkog fakulteta može se pohvaliti da su zahvaljujući njihovim analizama razrešena neka od najtežih krivičnih  dela.

"Veliki je broj slučajeva koje smo mi radili, od toga je veliki broj teških krivičnih dela, pogotovu u Beogradu gde su ta dela najkomplikovanija", rekao je Keckarević.

Upitan da li su domaće laboratorije osposobljene i opremljejene tako da mogu da rade isto što i laboratorije u razvijenim zemljama, Keckarević kaže da se trude da prate moderne tehnologije, ali da sve laboratorije u Srbiji ovog tipa, zbog nedostatka novca, pomalo kaskaju za svetom.

Centar za humanu i molekularnu genetiku bavi se, inače, utvrđivanjem naslednih neuroloških oboljenja, molekularnom dijagnostikom tih obolenja, zatim utvrđivanjem očinstva, kao i forenzičkim analizama tragova sa lica mesta u slučaju teških zločina.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.04.2016.
Naslov: Redakcija