Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA: NOK ćE OMOGUćITI BOLJU KOMUNIKACIJU IZMEđU OBRAZOVANJA I TRżIšTA RADA


U narednih nekoliko meseci biće završen Nacionalni okvir kvalifikacija, najavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić.

U izradu Nacionalnog okvira kvalifikacija uključene su škole, resorna ministarstva, privreda, Nacionalna služba za zapošljavanje, odnosno sve zainteresovane strane.

"Moramo da omogućimo svakom poslodavcu koji je u dilemi da li je recimo master isto što i magistar ranije, da znaju gde da to vide, gde to piše", rekao je Verbić.

Nacionalni okvir kvalifikacija jasno će definisati šta svaki pojedinac može i zna da uradi u polju kvalifikacija za koju je završio školu i, prema rečima Verbića, nije isto što i Šifrarnik zanimanja.

"U današnje vreme kada su ljudi mobilniji i mnogo češće menjaju poslove više nije važno šta su završili, već šta znaju da rade", naglasio je Verbić.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podsetio je da je Šifarnik zanimanja i stručne spreme poslednji put rađen 1990. godine i da do danas Srbija funkcioniše sa istim zanimanjima.

"Vreme je da utvrdimo sistem kvaliteta, šta tačno znači koje zanimanje i da obezbedimo predvidivost školovanja", rekao je ministar i dodao da je tržište opterećeno različitom ponudom i potražnjom i da više ljudi traži posao, nego što se nudi radnih mesta.

Dobro je da na ovaj način obezbedimo izvesnost obrazovanja i znanja koja mogu omogućiti lakše dolaženje do posla. Na taj način će se, kako kaže, omogućiti i onima koji se školuju da znaju koje veštine mogu da im obezbede da na najbrži način dođu do radnog mesta.

"Ovo je naš način da odgovorimo izazovima vremena i evropskim integracijama i da naša znanja i veštine usaglasimo sa znanjima i veštinama drugih zemalja", zaključio je ministar.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 14.04.2016.
Naslov: Redakcija