Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA 2014. GODINU: VISOKE SUDSKE TAKSE, NEUSAGLAšENOST ZAKONA, JOš UVEK NEDOVOLJNO DOBRA UPRAVA


Stanje ljudskih prava u prošloj godini nije bilo zadovoljavajuće, izjavio je zaštitnik građana Saša Janković na sednici skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Zaštitnik je naveo da pravosuđe još uvek nije stalo na noge i da domaća uprava još uvek nema atribute dobre uprave, iako, dodao je, ima jako puno pojedinaca koji svoj posao rade dobro.

"Administracija reaguje vrlo brzo na preporuke zaštitnika građana. Ona zna da ne radi dobro, a ono što nedostaje je odgovornost, depolitizacija, koordinacija", rekao je Janković, dodajući da u praksi nije izvršena depolitizacija, profesionalizacija i racionalizacija.

On je naveo i da Svetska banka nedostatak institucionalnog kapaciteta vidi kao prvu prepreku Srbije u rastu i razvoju.

Prema njegovim rečima, Svetska banka je konstatovala i da su obraćanja građana Srbije sudovima manja nego u Evropi i da se u proseku duplo manje obraćaju nego u drugim zemljama EU, kao i da sudije, tužioci i advokati nemaju dovoljno saznanja o novim propisima koji se brzo donose, što usložnjava sudske postupke.

Janković je ukazao i na visoke sudske takse, da zakoni koji se donose često nisu međusobno usaglašeni, da sudski sistem u Srbiji nije u manjku sa kadrovima, a da su ukupna izdvajanja za sudove 0,66 odsto BDP, što je više nego u većini zemalja EU.

Osvrćući se na dve nove pravosudne funkcije - izvršitelji i notari, Janković je kazao da pozdravlja njihovo uvođenje, ali da je to učinjeno kroz propuste koji su mogli biti ispravljeni.

Kada su u pitanju prava osoba lišenih slobode, Janković je kazao da u 2014. godini nije došlo do drastičnog pogoršanja njihovog položaja i da je to jedna od retkih oblasti u kojoj se može konstatovati poboljšanje.

I dalje, kako je napomenuo, ostaju problemi smeštaja i zdravstvene zaštite, budući da se najveći broj pritužbi zaštitniku građana odnosi na zdravstvenu zaštitu.

Govoreći o delu u izveštaja u kom se konstatuje nekažnjivost za torturu, Janković je na kritike članova odbora odgovorio da je više puta govorio da u Srbiji nema sistemske torture, već samo pojedinačnih slučajeva koji nisu procesuirani.

"Postoje slučajevi ataka na fizički i psihički integritet koji nisu procesuirani. Ne radi se o jednom slučaju, budite uvereni, ne radi se ni o sistemskoj torturi", rekao je Janković.

Izvor: Tanjug, 14.4.2015.