Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 9. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. APRILA 2015. GODINE


Ustavni sud je na 9. sednici odlučio o 4 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 31. stav 7. Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05), u delu koji glasi: "i protiv njega nije dozvoljena tužba ili pravni lek", nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-799/2012)

- utvrdio da Zakon o okupljanju građana ("Službeni glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, "Službeni list SRJ", broj 21/01 i "Službeni glasnik RS", br. 29/01 i 101/05), nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o Ustavnom sudu, odložio objavljivanje ove Odluke u "Službenom glasniku Republike Srbije" za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUz-204/2013)

- utvrdio da odredbe čl. 30. i 36. Zakona o političkim strankama ("Službeni glasnik RS", broj 36/09) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbio zahtev za utvrđivanje neustavnosti odredaba čl. 8. i 9, člana 45. stav 2. u delu koji glasi: "kao i izjave članova političke stranke o članstvu u političkoj stranci koje sadrže overu potpisa najmanje u broju koji je potreban za osnivanje političke stranke saglasno čl. 8. i 9. ovog zakona" i odredbe člana 45. stav 3. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-479/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti odredbe člana 47. stav 5. i člana 81. stav 6. u delu koji glasi: "i zamenik predsednika…" Statuta grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", broj 39/08) i odredbe člana 46. stav 4. Statuta gradske opštine Obrenovac ("Službeni list grada Beograda", broj 44/08). (predmet IUo-318/2011) 

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 14.4.2015.