Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRETANJE INFLACIJE U MARTU


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u martu iznosio je 0,7%. Mesečna inflacija, gotovo u potpunosti, posledica je rasta cena neprerađene hrane i energenata (prirodnog gasa i naftnih derivata). Bazna inflacija je i u martu ostala nepromenjena (0,0%), što ukazuje da su inflatorni pritisci i dalje niski.

Međugodišnja inflacija je u martu povećana na 1,9%, što je i dalje ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja. Prema centralnoj projekciji, ona će se u granice dozvoljenog odstupanja od cilja vratiti u drugoj polovini godine. Tome će doprineti do sada preduzete mere monetarne politike, očekivane korekcije regulisanih cena, pre svega električne energije, kao i niska baza s kraja prošle godine (usled pojeftinjenja cigareta i naftnih derivata).

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.4.2015.