Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKRETANJE INFLACIJE U MARTU


Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast potrošačkih cena u martu iznosio je 0,7%. Mesečna inflacija, gotovo u potpunosti, posledica je rasta cena neprerađene hrane i energenata (prirodnog gasa i naftnih derivata). Bazna inflacija je i u martu ostala nepromenjena (0,0%), što ukazuje da su inflatorni pritisci i dalje niski.

Međugodišnja inflacija je u martu povećana na 1,9%, što je i dalje ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja. Prema centralnoj projekciji, ona će se u granice dozvoljenog odstupanja od cilja vratiti u drugoj polovini godine. Tome će doprineti do sada preduzete mere monetarne politike, očekivane korekcije regulisanih cena, pre svega električne energije, kao i niska baza s kraja prošle godine (usled pojeftinjenja cigareta i naftnih derivata).

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 14.4.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print