Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA PRAĆENJE PRIMENE I SPROVOĐENJE NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU O SVOM RADU ZA PERIOD OD 4.11.2013. GODINE DO 31.1.2014. GODINE SA ZAKLJUČCIMA


Izvršavajući svoju obavezu o praćenju primene Zakona, koji je Narodna skupština Republike Srbije donela na predlog Ministarstva pravde i državne uprave, Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković dana 1.11.2013. godine doneo je rešenje o obrazovanju komisije za praćenje primene i sprovođenje novog Zakonika o krivičnom postupku.

Navedena Komisija je sedmočlana i sastoji se od četvorice iskusnih sudija i trojice iskusnih tužilaca, sa radnim iskustvom u sudu i tužilaštvu od 20 do 37 godina.

Ministar je postavio pred Komisiju zadatak da prati primenu i sprovođenje novog Zakonika o krivičnom postupku, izvrši analizu efekata njegove primene i predlaže mere za otklanjanje teškoća sa normativnog, organizacionog i tehničkog aspekta.

Možete preuzeti Izveštaj Komisije za praćenje primene i sprovođenje novog Zakonika o krivičnom postupku za period od 4.11.2013. godine do 31.1.2014. godine sa zaključcima.

Izveštaj o radu Komisije za praćenje primene i sprovođenje novog ZKP (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 14.4.2014.