Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRILIKOM DONOŠENJA PROPISA OBAVEZNO KONSULTOVATI PREDUZETNIKE


Komora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika će tražiti od buduće Vlade Srbije da primeni zakone i za sva preduzeća obezbedi jednake uslove na tržištu, izjavio je danas predsednik tog udruženja Milan Knežević.

Na skupštini te komore on je rekao da se:

  • mora prestati sa subvencijama koje se daju odabranima,
  • mora započeti ozbiljna borba protiv "sive ekonomije" i "crnog tržišta",
  • mora obezbediti jednakost za sve na tržištu,
  • u privrednim sporovima prestane sa štićenjem dužnika i da ne traju tako dugo
  • moraju konsultovati privatnici prilikom donošenje propisa
  • "'SIVA EKONOMIJA' I 'CRNO TRŽIŠTE' OBUHVATAJU OKO 50 ODSTO UKUPNOG PROMETA ROBE U USLUGA U SRBIJI.

Moramo to smanjiti i osloboditi tržište za one koji posluju legalno", istakao je Knežević.

Srbija se u sadašnjoj veoma teškoj ekonomskoj situaciji našla jer su političke "pirane" godinama izvlačile novac iz privrede i zaduživale državu i "tako smo došli u situaciju da 98 odsto bruto domaćeg proizvoda prerađivačke industrije ide na otplatu kredita, da je oko 150.000 firmi stalno ili povremeno bilo u blokadi, kao i da 32.000 firmi ima gubitak iznad vrednosti kapitala", rekao je Knežević.

  • On je učesnicima skupa obećao da će se novoformirana Komora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika boriti da oni sačuvaju svoju imovinu i da će od vlade zahtevati da ih konsultuje pri donošenju zakona i uredbi.
  • Komora će se zalagati i za smanjenje nameta na rad, ali i za to da država, nakon tog nameta smanjenja, rigidno kontroliše poslodavce koji ne prijavljuju zaposlene.

"Samo tako ćemo stvoriti mogućnosti za novo zapošljavanje", rekao je predsednik Komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Milan Knežević.

Izvor: Tanjug