Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA OSNIVANJE, POČETAK RADA I OBAVLJANJE DELATNOSTI PREDŠKOLSKE USTANOVE: Obdaništa moraju imati dvorište, protivpožarni izlazi i adekvatan prilaz objektu


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja usvojilo je Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/2019 - dalje: Pravilnik).

Da bi dobili dozvolu za rad vrtići moraju imati dvorište, protivpožarne izlaze, obezbeđenu zaštitu objekta, adekvatan prilaz... Ovo su najznačajnije novine novog Pravilnika.

Nove odredbe najviše će pogoditi vrtiće u Beogradu, jer ih je tu najviše, ali rade i u drugim gradovima širom Srbije. Otvaranje privatnih vrtića u prestonici, posle uvođenja subvencionisanog boravka mališana, postao je unosan biznis, pa je njihov broj od 2015. godine, sa 52 porastao na čak 346. Zbog nađenih nepravilnosti kod nekih privatnika, najavljeno je da će biti pooštreni kriterijumi za dobijanje dozvole za rad.

Iako su za novine saznali tek nekoliko dana pre objavljivanja, u Udruženju privatnih predškolskih ustanova Beograda ističu da podržavaju uvođenje reda u ovoj oblasti i saglasni su sa novinama, koje donosi novi Pravilnik.

- Vrtići ranije nisu bili u obavezi da imaju dvorište, niti je u elaboratu koji se podnosio prilikom otvaranja trebalo priložiti dokumentaciju o protivpožarnoj zaštiti, sanitarnim uslovima, zaštiti objekta - objašnjava Dušanka Tasić, predsednik Udruženja privatnih predškolskih ustanova Beograda. - Sve to smo morali imati, ali nije bilo neophodno da se priloži u pisanom obliku, uz elaborat. Novi Pravilnik je precizirao i da mališani mogu boraviti samo u prizemlju i na prvom spratu, kao i da ne sme da bude vrtića u suterenu, što se dešavalo.

Ona ističe da je trebalo napraviti red u ovoj oblasti, jer nije isto kada se obdanište otvori u kući ili se za to iznajmi stan u zgradi. Ona dodaje da su novim Pravilnikom, osim novina, konkretizovani uslovi.

- Obdaništa koja rade, a nemaju ispunjene ove uslove, moraće da se prilagode u određenom vremenskom roku - ističe Tasićeva. - To je bio i naš predlog, kada smo imali susret sa nadležnima iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kako navode u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uslovi propisani Pravilnikom, sadrže minimum zahteva koje osnivač predškolske ustanove treba da obezbedi. Prostor, oprema i didaktička sredstva treba da budu u funkciji vaspitno-obrazovne delatnosti, poštujući pritom da celokupan prostor ustanove bude bezbedan i podsticajan za aktivnosti, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019).

- Pravilnik o normativu sredstava za realizaciju vaspitno-obrazovnog programa u predškolskoj ustanovi ("Sl. glasnik RS", br. 46/94) i Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu ("Sl. glasnik RS", br. 50/94 i 6/96), koji su prestali da važe doneti su pre 25 godina, te je bilo neophodno donošenje novog u skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon i 10/2019), novim zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i novim pedagoškim, arhitektonskim, zdravstvenim, sanitarno-higijenskim, ekološkim i drugim zahtevima, u najboljem interesu dece predškolskog uzrasta - ističu u Ministarstvu.

Pravilnik je stupio na snagu 19. februara i od tada se primenjuje u postupku verifikacije predškolskih ustanova. Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika okončaće se po do tada važećim propisima.

- U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i didaktičkih sredstava, po zahtevima za verifikaciju novih predškolskih ustanova, kao i za verifikaciju postojećih ustanova u novom sedištu ili izdvojenom odeljenju, relevantan je novi Pravilnik - kažu u Ministarstvu.

Uprava za vanredne situacije kontrolisala je, u oktobru prošle godine, protivpožarnu zaštitu u privatnim predškolskim ustanovama u prestonici. Rezultati su bili poražavajući, jer većina nije imala PP aparate, izlaz za evakuaciju ili je prilaz objektu bio neadekvatan. Inspektori su zatekli dva vrtića u suterenu, što nije dozvoljeno, a nisu bila u tim prostorima prilikom verifikacije i dobijanja dozvole.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Borisavljević, 12.03.2019.
Naslov: Redakcija