Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU: Usvajanje zakona očekuje se tokom prolećnog zasedanja Narodne skupštine RS


Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu biće pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije tokom tekućeg, prolećnog zasedanja, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Kuburović je rekla da je Nacrt zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, koji je od 8. marta na javnoj raspravi, primenjiv i da može da pruži rezultate u praksi, a da će tokom javne rasprave svi moći da se izjasne o predloženim rešenjima i možda ponude bolje.

Ministarka je rekla da je na rešenju da se poreklo imovine preispituje od 1. januara 2007. godine insistirala Poreska uprava, koja od tog datuma raspolaže elektronskim bazama i elektronskim registrima prijava poreskih obveznika.

"Ovo je jedna od otvorenih tema, spremni smo da razgovaramo, ako se ukaže da je neophodno da se taj period pomeri unazad, svakako ćemo to uraditi", rekla je Kuburović.

Ministarka je odbacila kritike da su pojedine odredbe zakona neustavne, navodeći da u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) postoji mogućnost da pojedine odredbe zakona imaju retroaktivno dejstvo.

Ona je objasnila da je procedura usvajanja takvog zakona specifična, jer se Narodna skupština prilikom glasanja prvo izjasni da li prihvata retroaktivnost primene, a nakon toga prelazi na glasanje.

"Onaj ko se poziva na to da je zakon neustavan, ne poznaje pravni poredak dovoljno, ni Ustav. Opšti javni interes omogućava i retroaktivnu primenu pojedinih odredaba zakona", rekla je Kuburović.

Ona je navela i da je Poreska uprava, ukoliko utvrdi da postoje indicije da je imovina stečena krivičnim delom, dužna da dostavi podatke nadležnom tužilaštvu.

Ministarka kaže i da će Poreska uprava utvrđivati čija imovina će biti preispitana u toku jedne kalendarske godine, ali da će to raditi i na osnovu prijava građana, te istakla da će zakon biti jednak za sve građane.

"Onaj ko nije sticao imovinu na zakonit način, treba da se plaši, onaj ko ne može da dokaže kako je stekao imovinu, treba da se plaši", rekla je Kuburović.

Ministarka kaže da postoje različiti metodi preispitivanja imovine u zemljama EU, Srbija se opredelila za poreski sistem, kakav imaju Slovenija i Holandija, koji je, smatraju, najefikasniji i treba da deluje antikoruptivno.

"Ako imate mogućnost da za nešto što nije stečeno zakonito oporezujete to lice sa 75 procenata vrednosti utvrđene imovine, verujem da se ta osoba u budućnosti neće opredeliti na takve korake, tako da smatram da na ovaj način delujemo i antikoruptivno", rekla je ministarka.

Kuburović je rekla da zakon ne predviđa nikakve olakšice i da će biti isti prema svim građanima.

"Ovaj zakon treba da bude kaznenog karaktera, niko nije izuzet. Ako se pozivate na članove porodice, i njihova imovina će biti preispitana ukoliko ukazuje na sumnju da imovina nije stečena na zakonit način", rekla je Kuburović.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.03.2019.
Naslov: Redakcija