Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVODONETI PRAVILNICI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH PROPISA: Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, kao i tri pravilnika za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV


 Ministar finansija doneo je četiri nova pravilnika u vezi sa sprovođenjem Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.).

Naime, u vezi primenom odredaba člana 12. novog Zakona o porezu na dodatu vrednost, koje se primenjuju od 1.4.2017. godine, doneta su tri nova pravilnika i izmenjen već postojeći pravilnik, i to:

- Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017);

- Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017);

- Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017) i

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017).

Primena navedenih pravilnika biće obrađena kroz komentare koji će biti objavljeni u elektronskoj bazi i predstojećem izdanju Poresko - računovodstvenog instruktora sa temom broja - Nova pravila za utvrđivanje mesta prometa usluga iz ugla Zakona o PDV. Pored toga, o ovoj temi biće reči i na predstojećim seminarima kompanije Paragraf.

Pored navedenog, u "Sl. glasnik RS", br. 21/2017, objavljeni su i Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017), koje se obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, kao i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Sl. glasnik RS", br. 21/2017).

Izvor: Redakcija, 14.3.2017.