Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, NAČINU VREDNOVANJA I KVANTITATIVNOM ISKAZIVANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA: Pravilnik stupa na snagu 18. marta 2017. godine. Precizirana su pravila u vezi sa postupkom sticanja naučnih zvanja, rokovima u kojima se pokreću navedeni postupci kao i u kriterijumima neophodnim za sticanje naučnih zvanja


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. i 21/2017) u cilju uvođenja jasnijih i preciznijih pravila u vezi sa postupkom sticanja naučnih zvanja, rokovima u kojima se pokreću navedeni postupci kao i u kriterijumima neophodnim za sticanje naučnih zvanja.

Naime, tokom primene Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016) ukazala se potreba da se određeni broj odredaba pojasni, i precizira i da se na drugačiji način urede određena bitna pitanja vezana, pre svega, za postupak i uslove za sticanje naučnih zvanja istraživača.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača stupiće na snagu 18. marta 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 14.03.2017.
Naslov: Redakcija