Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Poslodavci mogu da biraju između tri opcije za isplatu troškova prevoza zaposlenima - kupovina karte za prevoz direktnim uplatama prevozniku, pravdanje troškova dolaska na radno mesto računima ili porez od 10 odsto


Mnogi poslodavci ovih dana obaveštavaju zaposlene da treba da donesu račune za gradski prevoz ili benzin, ako na posao dolaze svojim automobilom.

Naknada se isplaćuje na kraju meseca, a ne na početku, jer se računi donose do 20. u mesecu. Po Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) svi poslodavci moraju da isplate prevoz zaposlenima.

Poslodavci imaju tri mogućnosti. Jedna je da se donesu računi o dopunama "Bus plus" kartica i računi za gorivo. Za iznose do 3.914 dinara ne plaća se porez, a sve preko toga oporezuje se 10 odsto.

Druga mogućnost je da se sa gradskim prevoznikom postigne dogovor da se "Bus plusu", na primer, plati direktno za sve zaposlene. Treća mogućnost je da se prevoz isplaćuje kao zarada. Zaposlenima se trošak za prevoz refundira na kraju, a ne na početku meseca.

U javnim preduzećima se sve to radi od februara prošle godine. Ivanka Milošević iz Gradskog sekretarijata za javni prevoz kaže da se efekti vide.

"Prodaja pretplatnih karata u decembru u odnosu na februar 2019. godine uvećana je za više od 7.000 komada za nova pravna lica koja su pristupila sistemu i direktno uplaćuju pretplatne karte preko Bus-plusa", navodi Miloševićeva.

Očekuje da će se poslodavci opredeliti da plate naknade za dolazak zaposlenih kupovinom pretplatnih karata, pogotovo jer mogu ostvariti popust do 25 odsto, u zavisnosti od toga koliko pretplatnih karata kupe.

Ivanka Milošević kaže da su procene da više od 200.000 zaposlenih koristi javni prevoz, a ne kupuje pretplatne karte, pa je budžet oštećen za šeststo miliona dinara mesečno.

"Ako bi se prodaja povećala za 100.000, svake godine bi se moglo kupiti 180 novih vozila, što bi značilo da bi se za četiri do pet godina potpuno obnovio vozni park GSP-a", navela je Ivanka Milošević.

Izvor: Vebsajt Kurir, 10.01.2020.
Naslov: Redakcija