Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Počela primena sporazuma o priznanju prekršaja za privrednike


Od 1. januara 2019. godine u inspekcijskom nadzoru počela je primena sporazuma o priznanju prekršaja, što znači da će privrednici koji priznaju prekršaj moći da dobiju niže kazne.

"Pozivamo privrednike da se informišu o novinama, koje su predviđene izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018), a koje su usvojene u decembru prošle godine", rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Za sada su dve inspekcije - tržišna i inspekcija rada, u potpunosti spremne da primene ovaj mehanizam, a namera je da se tokom godine uključe i druge inspekcije.

Alat je namenjen pre svega "dobroj privredi" koja je nesvesno u zoni prekršaja, a omogućeno je da im, pored umanjenja kazne, bude izrečeno i upozorenje kod prvog prekršaja iz određene grupe.

"Reformom inspekcijskog nadzora i uvođenjem novih alata konstantno unapređujemo rad inspekcija i na taj način jačamo borbu protiv sive ekonomije", rekao je Ružić.

On je istakao da je cilj ove mere efikasniji rad inspektora, ali i sudova.

"Cilj je da što manje prekršaja dođe na sud, a da oni slučajevi koji stignu do suda budu rešeni efikasno i bez zastarevanja", rekao je ministar.

Analize pokazuju da će na oko 80 odsto prekršaja moći da se primeni sporazum o priznanju prekršaja. Tu spadaju gotovo svi prekršaji osim onih koji se tretiraju kao delikt protiv inspektora, saopštilo je Ministarstvo.

Svaka će inspekcija odrediti koji su to prekršaji koji mogu biti predmet sporazuma, koliko će biti smanjenje kazne u slučaju priznanja i koji su to prekršaji koji će eventualno proći samo sa upozorenjem, a proces priznanja je sličan onome koji već postoji u oblasti saobraćaja.

Inspektor podnosi prekršajnu prijavu, prekršajni sud zakazuje ročište i ostavlja rok za postizanje sporazuma. Privrednik koji je načinio prekršaj odlazi u inspekciju i sklapa dogovor, o čemu inspekcija obaveštava sud.

Izvor: Vebsajt RTV, 10.01.2019.
Naslov: Redakcija