Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Podrška najavljenom pooštravanju krivične kaznene politike


Udruženje sudija i tužilaca Srbije podržalo je nameru države da se obračuna sa reliktima kaznene politike i ustaljene prakse izricanja kazne zatvora blizu propisanog minimuma.

- Smatramo da je neophodno da se izvrši izmena zakonskog okvira u delu koji se odnosi na krivično zakonodavstvo, kako je to najavljeno na pres konferenciji Predsednika Republike. Pravosuđe je u okviru svojih ustavnih zadataka uvek spremno da savesno odgovori svojim zadacima, ali da bi to uradilo mora imati odgovarajući zakonski okvir - navodi predsednik Udruženja Nenad Stefanović.

Kako objašnjava, UST smatra da najavljene izmene upravo idu u tom pravcu.

- Takođe apelujemo da se ubrza proces izmena ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. Naročito podržavamo pooštravanje propisanih kazni za krivična dela sa elementima nasilja i u vezi sa drogom. Kao strukovno Udruženje koje okuplja sudije i tužioce smo spremni da učestvujemo u izradi predloga odgovarajućih zakonskih izmena i na taj način doprinesemo vladavini prava, kao i donošenju zakona koji će omogućiti bolju zaštitu građana i efikasno suzbijanje svih oblika kriminaliteta - zaključuje Stefanović.

Izvor: Vebsajt Blic, B. Bogosav, 12.01.2019.
Naslov: Redakcija