Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APR: U Prinudnu likvidaciju će 22.000 pravnih lica


Za najviše pet meseci 22.400 preduzeća nestaće sa poslovne mape Srbije. Najveći broj njih faktički ni danas ne doprinosi privredi, jer većina ne beleži promet. Agencija za privredne registre pokrenuće postupak prinudne likvidacije, jer ove firme do kraja 2018. godine nisu podnele finansijske izveštaje ni za 2016, ali ni za 2017. godinu.

Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) već godinama predviđa da je to dovoljan razlog za prinudnu likvidaciju, ali u praksi postupci nisu pokretani.

- Po isteku roka od 90 dana, od objave obaveštenja firmama o tome da su se stekli uslovi za prinudnu likvidaciju, registar privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije - rečeno je u APR-u.

Prinudnom likvidacijom onih koji dve uzastopne godine nisu podneli finansijski izveštaj, očekuje se jasnija slika o tome koliko firmi u Srbiji posluje.

Svake godine taj izveštaj u Srbiji ne podnese oko 30.000 preduzeća.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.01.2019.
Naslov: Redakcija